Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Budownictwo

Czy ktokolwiek być może zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to formalne potwierdzenie kwalifikacji i biegłości zawodowych w zakresie budowlanki. W Polsce występują trzy szczeble pełnomocnictw budowlanych: budowlanej kwalifikowanej, budowlanej mistrza i budowlanej wykonawcy. Każdy z nich pozwala na praktykowanie wskazanych czynności połączonych z przebiegiem budowlanym. Uprawnienia budowlane kwalifikowanej upoważniają do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w obrębie budynków jednorodzinnych lub ewentualnie budynków bytowych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 i różnych budynków niskiego ryzyka.

Osoba posiadająca takie uprawnienia może też pełnić funkcję kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia budowlane mistrza gwarantują prowadzenie prac budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w aspekcie budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 i innych budowli o pokaźniejszym ryzyku –  Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE na KOMPUTER. Osoba posiadająca takie uprawnienia może pełnić funkcję zwierzchnika budowy bądź inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy zezwalają na uprawianie prac budowlanych w zakresie budynków bytowych oraz użyteczności publicznej, a też na innych budowlach, bez barier co do ich wymiarów i poziomu skomplikowania. Postać mająca takie pełnomocnictwa ma prawo pełnić funkcję kierownika budowy czy też inżyniera budowlanego. Uzyskanie uprawnień budowlanych potrzebuje od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń i zdania sprawdzianów, jakie potwierdzają jej kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY